Ίδρυση ή μετεγκατάσταση εταιρίας στην Βουλγαρία.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Σόφια-Βουλγαρία

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας (Βουλγάρικα: Република България [Ρεπούμπλικα Μπουλγκάρια]) είναι μια χώρα της νοτιοανατολικής Ευρώπης με έκταση 110.910 τετραγωνικά χλμ. και πληθυσμό 7.602.116, με βάση εκτιμήσεις του 2010.

 

 Βρέχεται στα ανατολικά από τη Μαύρη Θάλασσα, ενώ συνορεύει με την Ελλάδα στα νότια, την Τουρκία στα ανατολικά, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στα δυτικά, τη Σερβία και τη Ρουμανία στα βόρεια. Φυσικό σύνορο μεταξύ της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας αποτελεί ο ποταμός Δούναβης.

Η πορεία της Οικονομίας στη Βουλγαρία

Η βουλγαρική οικονομία ακολούθησε το 2007 – πρώτο έτος ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης - μία πορεία βελτίωσης πολλών ονομαστικών δεικτών και κατέγραψε πολύ υψηλή επίδοση στην αύξηση του ΑΕΠ, το οποίο διατηρείται σε επίπεδα γύρω στο 6% ετησίως. Παράλληλα μειώθηκε το επίπεδο της ανεργίας και αυξήθηκαν εντυπωσιακά οι άμεσες ξένες επενδύσεις. Παραμένουν ωστόσο προβλήματα στον πληθωρισμό, η ανοδική τάση του οποίου αναμένεται να συνεχισθεί και μάλιστα επιταχυνόμενη και στο έλλειμμα του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών, το οποίο πλέον δεν καλύπτεται από τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Παράλληλα ένα θέμα που αρχίζει να απασχολεί την Βουλγαρική Κυβέρνηση είναι και η σχετική κατανομή του πλούτου που παράγεται στην χώρα, αφού ήδη οι αδυναμίες στο σύστημα υγείας, παιδείας και συνταξιοδότησης αποτελούν σημεία κλονισμού της υγιούς βάσης της ευημερίας που παρατηρείται και δυνάμει υπονόμευσης του κοινωνικού ιστού. Το στοίχημα εξάλλου παραμένει σχετικά με την αποτελεσματικότητα απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων, ύστερα μάλιστα και από πλήθος προβλημάτων που παρουσιάσθηκαν το πρώτο έτος μετά την ένταξη στην ΕΕ.

Η πορεία των ελληνοβουλγαρικών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων εξελίχθηκε και το 2007 εξαιρετικά καλά και σημείωσε ρεκόρ σε όλους τους τομείς. Πράγματι σε ότι αφορά στο διμερές εμπόριο, το 2007 καταγράφηκαν οι υψηλότερες ελληνικές εξαγωγές (αλλά και εισαγωγές) με αποτέλεσμα ο όγκος εμπορίου να εκτοξευθεί στα 2 δισεκ. € - αν και το εμπορικό πλεόνασμα μειώθηκε συνεπεία της ταχύτερης αύξησης των εισαγωγών από τις εξαγωγές. Σχεδόν όλα τα ελληνικά προϊόντα εξάγονται ή μπορούν να εξαχθούν στην Βουλγαρία παρά το γεγονός ότι μεγάλες είναι και οι ελληνικές επενδύσεις στην χώρα πολλές από τις οποίες στην βιομηχανία με αποτέλεσμα να παράγουν τα προϊόντα που διαφορετικά θα μπορούσαν να εξάγονται. Βεβαίως η εγχώρια παραγωγή – ακόμη – διασφαλίζει μικρότερο κόστος παραγωγής με αποτέλεσμα θετική πορεία στην κάλυψη μεριδίων στην εσωτερική αγορά. Οι ελληνικές επενδύσεις – ύστερα και από πρόσφατη στατιστική διόρθωση – κατέλαβαν εκ νέου την τρίτη θέση στην γενική κατάταξη των χωρών προέλευσης των άμεσων ξένων επενδύσεων με 2,4 δισεκατομμύρια € ελληνικά κεφάλαια επενδυμένα στο διάστημα 1996-2007 σε όλους του τομείς της οικονομίας. Κυριότερες επενδύσεις καταγράφονται στον τραπεζικό τομέα (όπου ήδη οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι καταλαμβάνουν το 29% του ενεργητικού της αγοράς), στις υπηρεσίες, στην βιομηχανία τροφίμων – ποτών, τσιμέντου, υαλουργίας, ενδυμάτων, στις κατασκευές κ.ά. Πολύ καλή το 2007 ήταν και η πορεία του τουρισμού αφού η Ελλάδα ήταν πρώτη χώρα προέλευσης των τουριστών που επισκέφθηκαν την Βουλγαρία αλλά και πρώτος τόπος προορισμού των Βούλγαρων που επισκέφθηκαν ως τουρίστες το εξωτερικό.

Τα σχετικά με την ίδρυση των εμπορικών εταιρειών στην Βουλγαρία ρυθμίζει ο Εμπορικός Νόμος (ΦΕΚ 48/1991, τελευταία τροποποίηση ΦΕΚ 58/2003).

Οι εμπορικές εταιρείες μπορούν να είναι: «Γενικής Συμμετοχής» (SD), «Περιορισμένης Συμμετοχής» (KD), «Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» (OOD), «Ανώνυμη Μετοχική Εταιρεία» (AD), «Μετοχική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» (KDA).

Συμμετοχή των εταίρων

Οι μέτοχοι μπορεί να είναι δύο ή περισσότεροι – ημεδαποί ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Ειδικά Χαρακτηριστικά.

Η «γενική συμμετοχή» είναι ένωση δύο ή περισσοτέρων νομικών ή φυσικών προσώπων που προσωπικά, από κοινού και απεριορίστως είναι υπόλογοι έναντι των πιστωτών για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτήν την συμμετοχή. Η «περιορισμένη συμμετοχή» προϋποθέτει έναν ή περισσότερους γενικούς εταίρους (ομόρρυθμους), οι οποίοι φέρουν απεριόριστη ευθύνη και έναν ή περισσότερους (ετερόρρυθμους) εταίρους των οποίων η ευθύνη φθάνει μέχρι την συμπεφωνημένη κεφαλαιακή συμμετοχή. Η «μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» έχει γενικούς εταίρους οι οποίοι φέρουν απεριόριστη ευθύνη και τουλάχιστον τρεις περιορισμένης ευθύνης εταίρους των οποίων η ευθύνη φθάνει μέχρι το ποσοστό της συμμετοχής τους.

Σημειώνεται ότι προκειμένου να συμμετέχει αλλοδαπός ως γενικός εταίρος σε οποιαδήποτε εταιρεία πρέπει να είναι κάτοικος Βουλγαρίας.

Ειδικότερα για τους συχνότερα χρησιμοποιούμενους τύπους εταιρειών.

«Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» (ΟΟD)

Μέτοχοι: ένας ή περισσότεροι μέτοχοι. Εάν ολόκληρο το κεφάλαιο της εταιρείας ανήκει σε έναν μέτοχο τότε υπάρχει η «μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» (EOOD). Ελάχιστο κεφάλαιο για την EOOD είναι τα 5.000 λέβα (2.565 €).

Το ελάχιστο ποσόν συμμετοχής κάθε μετόχου δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 10 λέβα. Η συνεισφορά στο ιδρυτικό κεφάλαιο πρέπει να καταβάλλεται μετρητά ή σε είδος. Κατά την σύσταση, το 70% τουλάχιστον του κεφαλαίου πρέπει να έχει καταβληθεί, και κάθε μέτοχος πρέπει να έχει καταβάλει το ένα τρίτο της συμμετοχής του και όχι λιγότερο από 10 λέβα.

Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία είναι το αποφασίζον όργανο. Συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Οι μέτοχοι ψηφίζουν αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό. Η γενική συνέλευση διορίζει έναν ή δύο διευθυντές για περίοδο που προκύπτει από το καταστατικό της εταιρείας. Δεν υπάρχουν περιορισμοί εθνικότητας για τους διευθυντές.

Ειδικά χαρακτηριστικά:

Εάν η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από 30 εργαζόμενους, οι τελευταίοι συμμετέχουν στην γενική συνέλευση με αποφασιστική ψήφο.

«Ανώνυμη Μετοχική Εταιρεία» (AD)

Μέτοχοι: ένας ή περισσότεροι μέτοχοι. Ελάχιστο κεφάλαιο για την EOOD είναι τα 50.000 λέβα (25.650 €).

Η μικρότερη αξία της μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 1.000 λέβα. Η εταιρεία μπορεί να εκδώσει ονομαστικής, κοινές ή προνομιούχες μετοχές. Οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα. Τουλάχιστον το 25% του κεφαλαίου πρέπει να έχει καταβληθεί κατά την ίδρυση της εταιρείας. Οι συνεισφορές στο ιδρυτικό κεφάλαιο μπορεί να είναι σε μετρητά η σε είδος.

Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από την γενική συνέλευση των μετόχων όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σύμφωνα με το σύστημα διοίκησης του ενός τρίτου, η γενική συνέλευση ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με 3 έως 9 μέλη. Τα άρθρα του Καταστατικού ορίζουν τον ακριβή αριθμό των μελών του ΔΣ. Τα μη εκτελεστικά μέλη θα πρέπει να είναι περισσότερα από τα εκτελεστικά. Σύμφωνα με το διοικητικό σύστημα των δύο τρίτων, η γενική συνέλευση ορίζει το επιβλέπον σώμα που αποτελείται από 3 έως 7 μέλη. Το επιβλέπον σώμα (όργανο) ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με 3 έως 9 μέλη. Τα μέλη των εκτελεστικών σωμάτων εκλέγονται και στις δύο περιπτώσεις για 5 χρόνια. Για την αρχική μετά την ίδρυση περίοδο η θητεία των μελών και των δύο σωμάτων μπορεί να ορισθεί για 3 χρόνια. Δεν υπάρχουν περιορισμοί εθνικότητας για τους διευθυντές.

Υπάρχουν μεγαλύτερα ελάχιστα όρια κεφαλαίου για ορισμένες εταιρείες ανάλογα με το είδος της επιχείρησης:

Για Τράπεζες: 10.000.000 λέβα

Για ασφαλιστικές εταιρείες ζωής και προσωπικών ατυχημάτων: 2.000.000 λέβα

Για ασφαλιστικές εταιρείες ακινήτων: 3.000.000 λέβα

Για αντασφαλίσεις: 4.000.000 λέβα

Για επενδυτικές εταιρείες: 5.000.000 λέβα

Τα ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα μπορούν να εγγράψουν παραρτήματα στα επιμέρους Εμποροδικεία. Τα παραρτήματα δεν αποτελούν ξεχωριστές νομικές οντότητες αλλά οφείλουν να τηρούν ξεχωριστά λογιστικά βιβλία.

Γραφεία Αντιπροσώπευσης προβλέπονται στον Νόμο για την ενθάρρυνση των Επενδύσεων (ΦΕΚ 37/2004). Το Γραφείο Εμπορικής Αντιπροσώπευσης ενσωματώνεται στα Εμπορικά Μητρώα του Εμπορικού & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σόφιας. Τα σχετικά με την Πτώχευση περιλαμβάνονται στο Μέρος 4 του Εμπορικού Νόμου. Τέλος τα σχετικά με τους κανόνες κατά των τραστ ισχύει ο Νόμος για την Προστασία του Ανταγωνισμού (δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 52/1998 και η τελευταία τροποποίηση στο ΦΕΚ 107/2003).

Βουλγάρα

Σημαντικοί λόγοι μετεγκατάστασης μιας Ελληνικής εταιρίας στην Βουλγαρία.

Αν έχετε υπολογίσει με λεπτομέρεια τι έχετε πληρώσει τόσα χρόνια δραστηριότητας και με συνέπεια τους υψηλούς φόρους στην Ελλάδα, το ακόμα ακριβό και ανελαστικό κόστος εργασίας, αργή και δυσκίνητη διοίκηση, και το κυριότερο το ασταθές οικονομικό αλλά και πολιτικό περιβάλλον που σίγουρα απωθεί κάθε υποψήφιο επενδυτή και τον αναγκάζει πλέων να στραφεί προς το εξωτερικό.

Ακόμα ένας σημαντικός λόγος είναι η αδυναμία χρηματοδότησης μιας επιχειρηματικής προσπάθειας μια και το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα «έχει κλείσει τις στρόφιγγες» του δανεισμού ακόμα και σε δυναμικές και βιώσιμες επιχειρήσεις, οδηγώντας τες στο εσωτερικό, πρόσφατο παράδειγμα η Coca Cola και η ΦΑΓΕ.

Έτσι αν ανάμεσα σε όλα που μπορείτε να αναζητάτε για την επιχείρηση σας θα είναι η δημιουργία νέων αγορών, η πρόσβαση σε «ζεστό χρήμα», νέες συνεργασίες, σταθερό φορολογικό σύστημα, και το κυριότερο να μπορείτε να προγραμματίσετε με τριετή πλάνα ή πενταετή τι θα κάνετε χωρίς έκτακτες εισφορές, «περαιώσεις» , «συνάφειες» και κάθε μορφής εκπλήξεις, τότε η Βουλγαρία είναι μια καλή λύση και είναι –από γεωγραφική άποψη- και κοντά.

Ήδη στην Βουλγαρία ζουν και δραστηριοποιούνται χιλιάδες Έλληνες.

Η Βουλγαρία είναι μια χώρα με τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 10% εταιρικός φόρος για τις επιχειρήσεις μόνο!,

Χωρίς την υποχρεωτική ύπαρξη και το κόστος συντήρησης για την επιχείρησή σας απέναντι στο Βουλγαρικό κράτος.

Αλλά ας δούμε τα άμεσα οικονομικά οφέλη που μπορούμε να αποκομίσουμε από τη σύσταση εταιρείας στην Βουλγαρία :

Μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου ως φυσικό πρόσωπο.

Μείωση φορολογικών συντελεστών.

Μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Μείωση του κόστους λογιστικής υποστήριξης.

Μείωση κόστους έδρας, λόγο των χαμηλών τιμών γης και ακινήτων.

Όλα τα παραπάνω σας προσφέρονται τελείως νόμιμα, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Βουλγαρία ανήκει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (αλλά ΔΕΝ έχει ακόμα Ευρώ), θα μπορείτε να κινήστε επιχειρηματικά διεθνώς με μειωμένο κόστος αλλά μέσα στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

 


Ίδρυση και υποστήριξη εταιρίας στην Βουλγαρία ( σε όποια πόλη επιθυμείτε ), Πλήρες πακέτο που περιλαμβάνει απο την εύρεση ακίνητου, έρευνα αγοράς, Λογιστική παρακολούθηση, μεταφράσεις, apostile, και δημιουργία συνδέσμου στην Βουλγαρία που θα είναι συνεχώς δίπλα σας, και άλλα πολλά ανάλογα με την ανάγκη της επιχείρηση σας. Νομική υποστήριξη

πληροφορίες 210 – 8818416 ώρες 10 - 20:00 καθημερινά.

 

Για Βουλγαρία Ήδη εξυπηρετούμε τις πόλεις : Sofia, Plovdiv, Stara Zagora, Veliko Tarnovo, Varna, Sliven, Silistra.

 


 

Το νομικό και φορολογικό πλαίσιο στη Βουλγαρία έχει ως εξής:

1. Η φορολογία των εταιρικών κερδών είναι 10%

2. Η φορολογία του μερίσματος είναι 5%

3. Οι τοπικοί φόροι για τη μεταβίβαση ακινήτου είναι 2,5 τοις εκατό της αξίας του ακινήτου.

4. Υπάρχουν μεγάλες ετήσια ποσοστά απόσβεσης έως 20 τοις εκατό ετησίως για μηχανήματα

5. Υπάρχουν 20 συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας υπογεγραμμένες μεταξύ Βουλγαρίας και άλλων χώρων, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας

6. Μέσος όρος ενοικίου για τα γραφεία γύρω από 200-350 ευρώ. Το μέσο ενοίκιο για αποθήκες είναι περίπου 2-4 ανά τετραγωνικό μέτρο.

7. Ο Κατώτατος μισθός για μη ειδικευμένο εργατικό δυναμικό είναι 290 λέβα. Μέσος μισθός είναι περίπου 600-700 λέβα για 8 ώρες εργασίας την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα.

8.Τιμή για τα διαμερίσματα μεταξύ 150-700 ευρώ. Εξαιρείτε η πρωτεύουσα Sofia.

Τιμή ενοικίασης- στην πρωτεύουσα- γης είναι μεταξύ 1-5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

9. Τιμή Ηλεκτρικού ρεύματος είναι 0,9 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα

10.Δεν υπάρχουν φόροι επί των τόκων που καταβάλλονται από τις τράπεζες για την εξοικονόμηση χρημάτων για καταθετικούς λογαριασμούς έως σε 50000 ευρώ κατάθεσης είναι εγγυημένο από την αυτοδιοίκηση της Βουλγαρίας.

Η καλύτερη μορφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Βουλγαρία είναι μέσω της δημιουργίας βουλγαρική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (LLC / ООД) ή μόνο εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (SoLLC / ЕООД). 

 


 Δεν συνιστάμε την φυγή των ελληνικών μικρομεσαίων στο εξωτερικό, θα πρέπει να εξαντλήσει όλα τα πιθανά σενάρια επιχειρηματικής βιωσιμότητας ένας επιχειρηματίας πριν στην κυριολεξία θελήσει να Ξενιτευτεί. 


 Οι 8 Γενικοί κανόνες που εφαρμόζονται τόσο για την βουλγαρική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (LLC / ООД) και μόνο εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (SoLLC / ЕООД):

1. Η Βουλγαρική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (LLC / ООД) μπορεί να καθορίσει και να ενσωματώσει από οποιοδήποτε πρόσωπο, παρά την ιθαγένειά τους. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός αν είσαι Βούλγαρος πολίτης ή όχι. Η εταιρεία θα διοικείται από οποιοδήποτε πρόσωπο και με κανένα περιορισμός εθνικότητας.

2. Το Ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται για την ενσωμάτωση εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στη Βουλγαρία είναι 2/two / λέβα ή 1 ενός / ευρώ /. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο για το κεφάλαιο της εταιρείας. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ή νομικές απαιτήσεις όσον αφορά την προέλευση των κεφαλαίων. Δεν υπάρχει περιορισμός σχετικά με τη μεταφορά των κεφαλαίων ή της έδρας της επιχείρησης.

3. Μέτοχοι αυτής της εταιρίας θα μπορούσε να είναι ένα ή περισσότερα άτομα. Κάθε ένας από τους κατόχους μετοχών θα μπορούσε να είναι διευθυντής της εταιρείας. Διευθυντής της βουλγαρικής εταιρείας θα μπορούσε να είναι επίσης ένα ανεξάρτητο πρόσωπο για την εταιρεία.

4. Δεν υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις δηλαδή κάποιος από τους κατόχους μετοχών να είναι ένας Βούλγαρος πολίτης. Δεν υπάρχουν νομικές απαιτήσεις στη Βουλγαρία ο διευθυντής της εταιρείας να είναι Βούλγαρος πολίτης. Καμία απαίτηση για την βουλγαρική εταιρία να έχει διοριστεί γραμματέας πολίτης βούλγαρος της βουλγαρικής εταιρείας.

5. Δεν υπάρχει ετήσιο τέλος για τη διατήρηση της εγγραφής της βουλγαρικής εταιρείας στην υπηρεσία καταγραφής των κυβερνήσεων της εταιρείας. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για το χρονικό όριο λήξης μιας (expire day) βουλγαρικής εταιρείας και αυτό από το εθνικό δίκαιο. Μόνο οι κάτοχοι μετοχών θα μπορούσε να περιορίσουν την περίοδο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας στην χώρα.

6. Οι Μετόχοι της βουλγαρικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης δεν είναι υπεύθυνοι για τα χρέη της εταιρείας και τα καθήκοντα. Η εταιρεία είναι ξεχωριστή νομική οντότητα από τους ιδρυτές / κατόχων μετοχών / δηλαδή δεν ευθύνονται οι μέτοχοι (share Holders) η ο διαχειριστής της εταιρίας με τα προσωπικά τους περιουσιακά στοιχεία ή ακόμα και με καταθέσεις των ιδίων.

7. Η ίδια η εταιρεία και οι μετοχές των μετόχων είναι μεταβιβάσιμα και θεωρείται μία κινητή περιουσία των συμμετεχόντων υπό την «ομπρέλα» του Βουλγαρικού εμπορικού δικαίου καθώς και του ευρωπαϊκού δικαίου.

8. Οι εταίροι μπορεί να κατέχουν οποιοδήποτε είδος των περιουσιακών στοιχείων, κινητά περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, μετοχές άλλης εταιρείας, ενεργητικούς και παθητικούς τίτλους διαφορετικών δραστηριοτήτων τους στη Βουλγαρία αλλά ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι βουλγαρικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης αναγνωρίζονται ως νομικό πρόσωπο σε όλο τον κόσμο και μπορεί να φέρει κάθε είδους δικαιώματα και υποχρεώσεις στα βουλγαρικά και στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει περιορισμός αν το σύνολο των μετόχων θελήσει να μεταβιβάσει η να πουλήσει κάποιο μερίδιο σύμφωνα με το βουλγαρικό νόμο.

 

 


 

Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας υπεύθυνα και επαγγελματικά την υλοποίηση του επιχειρηματικού σας σχεδίου για την Βουλγαρία,

Δεν είμαστε οι φθηνότεροι! Και υπάρχουν λόγοι γι αυτό.

 


 

 Στην Βουλγαρία είναι υποχρεωτική η διαδικασία να γίνει με εξειδικευμένο δικηγόρο.

Το πακέτο ενσωμάτωσης για νέες εταιρείες που θα Ιδρυθούν στην επικράτεια της Βουλγαρίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες μέσω δικηγόρων:

• Η αρχική παροχή συμβουλών σχετικά με την εταιρεία εμπορικής δομής

• Σύνταξη της σύμβασης σύστασης της εταιρείας, εταιρείας διαχείρισης των συμβάσεων.

• Θα παρέχει το νομικό γραφείο μας (στην Βουλγαρία) ως μια Νέα επαγγελματική διεύθυνση της νέο Ιδρυθείσας βουλγαρικής εταιρείας.

• Εγκαίνια της εταιρείας και υποχρεωτική ενσωμάτωση τραπεζικό λογαριασμό.

• Προετοιμασία και σύνταξη πλήρης σειρά των εγγράφων της εταιρείας

• Συμβολαιογράφος για την έγκριση των εταιρικών εγγράφων.

• Υποβολή των εγγράφων της εταιρείας στο γραφείο της εταιρείας στη κρατική Βουλγαρική υπηρεσία εγγραφής ( κάτι σαν το Ελληνικό επιμελητήριο).

• Απόκτηση πιστοποιητικού αρίστης κατάστασης και λειτουργιάς / Απόδειξη για το ότι η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη και λειτουργεί νόμιμα.

• Τακτοποίηση και πιστοποίηση με μια νέα σφραγίδα της εταιρείας

• Ταχυδρομικός κώδικας και με το «πιστοποιητικό αρίστης κατάστασης και λειτουργιάς» νομιμοποιείται να ορίσει την διεύθυνση λειτουργίας και αλληλογραφίας.

• Χρονικό όριο για να δηλώσετε τη νέα βουλγαρική εταιρεία είναι 7 (επτά) ημέρες.

Πρόσθετες υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες, εάν ζητηθεί σχετικά με τη Βουλγαρία εγγραφή της εταιρείας και συντήρηση:

• Παροχή γραμματειακής υποστήριξης της εταιρείας, αλληλογραφίας, και ταχυδρομική διεύθυνση.

• λογιστικής, τήρησης βιβλίων και φορολογικών συμβουλών

• Προστιθέμενη αξία φορολογικού μητρώου ( ΦΠΑ)

• Υποβολή φορολογικών έκθεση στην τοπική εφορία στη Βουλγαρία

• Το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών βουλγαρικής εταιρείας και τη μεταφορά ενσωμάτωση των απαραίτητων κεφαλαίων κίνησης στους λογαριασμούς της εταιρίας.

• Το άνοιγμα προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών στην Βουλγαρία για λογαριασμό των μετόχων ως φυσικά πρόσωπα, με ατομικά βιβλιάρια και Cash Card-Maestro.

• Νομικές συμβουλές για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και ακινήτων στη Βουλγαρία (π.χ. αγορά αποθήκης, ή ενοικίασης μεγάλης καλλιεργητικής Γής).

• Την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν στη Βουλγαρία, όπως ακίνητα, αυτοκίνητα, μετοχές της εταιρείας και άλλα στο εθνικό περουσιολόγιο.

• Απόκτηση μόνιμης κατοικίας στη Βουλγαρία για ένα διευθυντή της εταιρείας και των κατόχων μετοχών.

• Απόκτηση πιστοποιητικών και αδειών για συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες

• Απόκτηση ένα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα στην επικράτεια της Βουλγαρίας (Register, Copywriter).

• Εκπροσωπώντας μια επιχείρηση στο πλαίσιο της σύμβασης ή πληρεξουσιότητας προς τις κρατικές αρχές της Βουλγαρίας.

• Εκπροσωπώντας μια επιχείρηση στο πλαίσιο της σύμβασης ή πληρεξούσιο με τις τοπικές δημοτικές αρχές

 

 


 Πριν επικοινωνήσετε μαζί μας καλό είναι να έχετε ξεκαθαρίσει τι θα θέλατε να κάνετε στην Βουλγαρία, τον ακριβή και ειλικρινή λόγο που θέλετε να δραστηριοποιηθείτε και κυρίως αν έχετε κάνει ένα βασικό προϋπολογισμό (Budget) της δαπάνης ίδρυσης και λειτουργίας της νεοσύστατης εταιρίας στην Βουλγαρία αλλά και τα έξοδα της υλοποίησης του σχεδίου που θα πρέπει να έχετε ήδη έτοιμο (Business plan) που να φαίνεται από αυτό,  ότι είναι βιώσιμο το εγχείρημα σας.


Για Επικοινωνία τηλ. 210-8818416 

 

Πηγή : Financial Solutions 

 

 


 

Η ίδρυση εταιρείας Ε.Π.Ε. (Μονοπρόσωπης ή Πολυπρόσωπης) κοστίζει μόνο από 300 ευρώ

και περιλαμβάνει:

 

 

 

1. Ετοιμασία από το νομικό μας τμήμα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έναρξη της εταιρίας σας.

 

2. Μετάφραση όλων των δικαιολογητικών σας στην ελληνική από Έλληνα διερμηνέα που διαθέτει επίσημη άδεια του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας.

 

3. Υποβολή των δικαιολογητικών σας στην υπηρεσία Εμπορικού Μητρώου.

 

4. Παροχή σφραγίδας της εταιρίας σας.

 

 

 

Επίσης:

 

 

 

- Προσφέρουμε έδρα για την εταιρία σας στην τιμή των 30 ευρώ μηνιαίως. Έτσι δεν χρειάζεται να ενοικιάσετε γραφείο στη Βουλγαρία, εάν βέβαια σκοπεύετε να διοικείτε την εταιρία σας από την Ελλάδα.

 

- Λογιστική υποστήριξη από 50 ευρώ μηνιαίως ανάλογα με τις απαιτήσεις της εταιρίας σας.

 

- Προφορική διερμηνεία κατά τη διάρκεια των συναντήσεών σας, από 20 ευρώ την ώρα. Η υποστήριξη διερμηνείας γίνεται από Έλληνα υπήκοο που διαθέτει επίσημη άδεια του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας.

 

- Γραπτή μετάφραση των δικαιολογητικών σας από τα ελληνικά στα βουλγαρικά και αντίστροφα, με 5 ευρώ τη σελίδα.


 

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι στην Βουλγαρία.

MINISTRIES – Υπουργεία

COUNCIL OF MINISTERS

Sofia 1000, 1 Dondoukov Blvd.,

tel. 02/940 2999 (switchboard), fax 02/981 8070, telex 22281,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

http://www.government.bg

 

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD SUPPLY

Sofia 1606, 55 Hristo Botev Blvd.,

tel. 02/9851 1199 (switchboard),

fax 02/981 7955, 02/980 6256,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , www.mzgar.government.bg,

 

MINISTRY OF CULTURE

Sofia 1000, 17 Alexander Stamboliiski Blvd.,

tel. 02/940 0900, tel./fax 02/981 8145,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., www.mc.government.bg

 

MINISTRY OF DEFENCE

Sofia 1000, 1 Aksakov St., tel. 02/922 0922,

tel. 02/988 5885, fax 02/987 3228,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ,www.md.government.bg

 

MINISTRY OF ECONOMY AND POWER ENGINEERING

Sofia 1000, 12 Alexander Battenberg St.,

tel. 02/940 71, 02/926 3636, 940 7611,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., www.mi.government.bg

 

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE

Sofia 1000, 2 Dondoukov Blvd.,

tel. 02/921 7799, fax 02/988 2485, telex 23255, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., www.minedu.government.bg

 

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND WATER

Sofia 1000, 67 William Gladstone St

Sofia 1000, 22 Maria Louisa Blvd.

tel. 02/940 6000, fax 02/988 5913, telex 22145,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ,www.moew.government.bg

 

MINISTRY OF FINANCE

Sofia 1000, 102 Rakovski St., tel. 02/98 591,

tel./fax 02/988 1207, 02/980 6863, telex 22727,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ,www.minfin.bg

 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Sofia 1113, 2 Alexander Zhendov St.,

tel. 02/948 2999, fax 971 2413,

telex 22529 mintr bg, 22530 mintr bg,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., www.mfa.government.bg

 

MINISTRY OF HEALTH

Sofia 1000, 5 Sveta Nedelya Sq., tel. 02/930 1110,

02/930 1171, tel./fax 02/981 1833,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., www.mh.government.bg

 

MINISTRY OF INTERIOR

Sofia 1000, 29 Shesti Septemvri St.,

tel. 02/982 5000, tel./fax 02/982 2047, telex 23435,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., www.mvr.bg

 

MINISTRY OF JUSTICE

Sofia 1040, 1 Slavyanska St.,

tel. 02/923 7555, tel./fax 02/981 9157,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ,www.mjeli.government.bg

 

MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL POLICY

Sofia 1000, 2 Triaditza St.,

tel. 02/811 9443, tel./fax 02/986 1318,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ,www.mlsp.government.bg

 

MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION AND ADMINISTRATIVE REFORM

Sofia 1000, 1 Aksakov St.,

tel. 02/940 1198, 02/940 1200, 02/940 1201, fax 02/940 1103,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., www.mdaar.government.bg

 

MINISTRY OF STATE POLICY FOR DISASTERS AND ACCIDENTS

Sofia 1000, 6 Sveta Nedelya Sq.,

tel. 02/940 1401, fax 02/940 1535,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., www.mdpba.government.bg

 

MINISTRY OF TRANSPORT

Sofia 1000, 9 Dyakon Ignatii St.,

tel. 02/940 9771, 02/940 9450,

02/988 2650, tel./fax 02/988 5094,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., www.mt.government.bg

CHAMBERS – Επιμελητήρια

 

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Sofia 1000, 9 Iskur St.,

tel. 02/811 7400, fax 02/987 3209,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., www.bcci.bg

 

SOFIA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Sofia 1000, 99 RakovskyStr.,

tel. 02/926 6373, fax 02/926 6422,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., www.scci.bg

 

PLOVDIV CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Plovdiv 4003, 7 Samara St.,

tel. 032/968880, fax 032/962647,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.; www.plovdiv-chamber.org

 

ROUSSE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Rousse 7000, 3A Ferdinand Blvd.,

tel. 082/825875, fax 082/825873,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.; www.rcci.bg

 

BOURGAS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Bourgas 8000, 12B L.Karavelov Str..,

tel. 056/812007, fax 056/810130,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,

 

 

 

Ίδρυση και υποστήριξη εταιρίας στην Βουλγαρία ( σε όποια πόλη επιθυμείτε ), Πλήρες πακέτο που περιλαμβάνει απο την εύρεση ακίνητου, έρευνα αγοράς, Λογιστική παρακολούθηση, μεταφράσεις, apostile δημιουργία συνδέσμου στην Βουλγαρία που θα είναι συνεχώς δίπλα σας, και άλλα πολλά ανάλογα με την ανάγκη της επιχείρηση σας. Νομική υποστήριξη.  πληροφορίες 210 – 8818416 ώρες 10 - 20:00 καθημερινά.

Για Βουλγαρία Ήδη εξυπηρετούμε τις πόλεις : Sofia, Plovdiv, Stara Zagora, Veliko Tarnovo, Varna, Sliven, Silistra.

Διαβάστηκε 1273 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 16 Απρίλιος 2014 09:44

Back to Top