Επιδότηση για Στάυλο

Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που έχουν σταυλική εγκατάσταση και λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης θα πρέπει σύμφωνα με τον ν. 4056/2012 (Α΄52) εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (12 Μαρτίου 2012), να νομιμοποιηθούν λαμβάνοντας την άδεια εγκατάστασης.
 

Οι  νέες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που δεν έχουν κωδικό αριθμό εκμετάλλευσης (το ζωικό κεφάλαιο σταβλίζεται για πρώτη φορά ή μετά από μεταστέγαση) για να πάρουν κωδικό αριθμό εκμετάλλευσης πρέπει πρώτα να λάβουν την άδεια εγκατάστασης σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4056/2012 (Α΄52).

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 25 Μάρτιος 2013 18:02
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: άδεια εγκατάστασης για στάβλο 2013 »

Back to Top