Τα δικαιολογητικά για να πάρεις άδεια για μαντρί!

 

Διαβάστε αναλυτικά για τα απαραίτητα έγγραφα.

 

1.Έγγραφο της Δ/νσης Δασών, σύμφωνα με το οποίο η έκταση δύναται να διατεθεί εκτός των άλλων και για την εκπλήρωση των υπό ειδικών Νόμων τασσομένων σκοπών.

2.Σχετική Απόφαση του Νομάρχη (τώρα Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη;)περί ¨Άρσης περιορισμών Ν.Δ. 216/73¨.

3.Γνωμοδότηση του Τοπικού Διαμερίσματος, για την εν λόγω παραχώρηση.

4.Βεβαίωση του προέδρου του Τοπικού Διαμερίσματος, σύμφωνα με την οποία ασκείτε νόμιμα το επάγγελμα του κτηνοτρόφου.

5.Βεβαίωση της Διεύθυνσης Τοπογραφικής σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

6.Τις φορολογικές Δηλώσεις σας οικονομικών ετών 2008,2009,2010,2011 από τις οποίες προκύπτει ότι ασκείται το επάγγελμα του κτηνοτρόφου.

7.Το Μητρώο βοοειδών της κτηνοτροφικής σας εκμετάλλευσης.

8.Γνωμοδότηση ης Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

9.Γνωμοδότηση της Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

10.Γνωμοδότηση της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού.

11.Γνωμοδότηση Υπηρεσίας νεωτέρων μνημείων και τεχνικών έργων.

12.Γνωμοδότηση Δ/νσης Υγείας- Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Πρόνοιας.

13.Πρακτικό της Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου, για τον καθορισμό της αξίας παραχώρησης έκτασης.

14.Βεβαίωση του Δημάρχου ότι η υπό παραχώρηση έκταση δεν έχει παραχωρηθεί με προηγούμενη πράξη.

15.Καθορισμός χρήσης γης από (τέως) ΤΥΔΚ.

16.Γνωμοδότηση Πολεοδομίας.

17.Απόδειξη είσπραξης του Δήμου, από την οποία προκύπτει ότι έχετε καταθέσει το τίμημα για την παραχώρηση της έκτασης, όπως το έχει καθορίσει η Εκτιμητική Επιτροπή του Δήμου.

18.Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Εφόσον κατατεθούν τα παραπάνω παραστατικά, πρέπει να αποφασίσει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και να ελεγχθεί η απόφαση, ως προς την νομιμότητά της, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Τότε και μόνον τότε θα γίνει η υπογραφή του απαραίτητου συμβολαίου για να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης.

Πηγή: Αγροτικές Ευκαιρίες

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2013 21:00

Back to Top