άδεια εγκατάστασης για στάβλο 2013

Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που έχουν σταυλική εγκατάσταση και λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης θα πρέπει σύμφωνα με τον ν. 4056/2012 (Α΄52) εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (από 12 Μαρτίου 2012), να νομιμοποιηθούν λαμβάνοντας την άδεια εγκατάστασης.

 

 

Οι  νέες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που δεν έχουν κωδικό αριθμό εκμετάλλευσης (το ζωικό κεφάλαιο σταβλίζεται για πρώτη φορά ή μετά από μεταστέγαση) για να πάρουν κωδικό αριθμό εκμετάλλευσης πρέπει πρώτα να λάβουν την άδεια εγκατάστασης σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4056/2012 (Α΄52).

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 07 Απρίλιος 2013 14:38

Back to Top