Κυριακή, 15 Οκτώβριος 2017 19:53

Υπηρεσίες για την Δημιουργία Νόμιμου Εργαστηρίου Καλλυντικών, Σαπουνιού, Κηραλοιφών.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – πλήρης περιγραφή  της διαδικασίας της δημιουργίας του εργαστηρίου.

  • Προδιαγραφές χώρου
  • Διαμόρφωση χώρου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ε.Ο.Φ.
  • Standard εξοπλισμός του εργαστηρίου.
  • Απαιτούμενος εξοπλισμός για κάθε αιτούμενη μορφή καλλυντικού προϊόντος.
  • Πλήρης ενημέρωση των διαδικασιών μετά την αδειοδότηση από τον Ε.Ο.Φ (φάκελος ασφαλείας προϊόντος, κανόνες GMP, ISO 22716 ).

Σύνταξη και κατάθεση Φακέλλου στον Ε.Ο.Φ.

  • Σύνταξη, κατάθεση, παρακολούθηση . Περιλαμβάνει παρουσία στον έλεγχο του Ε.Ο.Φ. (σε περίπτωση βέβαια που αναλάβουμε εμείς - με τον επιστήμονα μας -την θέση του υπεύθυνου επιστήμονα)

Παρακολούθηση - Εκπαίδευση 

  • Παρακολούθηση της πορείας δημιουργίας του εργαστηρίου, προτάσεις για εξοπλισμό, Εκπαίδευση και βοήθεια στις διαδικασίες παραγωγής, και γενικά ότι είναι απαραίτητο για την Νόμιμη και ομαλή πορεία λειτουργίας του εργαστηρίου.

 Και τέλος την ανάληψη καθηκόντων υπεύθυνου επιστήμονα στο εργαστήριο  / μήνα.

 Foto :  Αποθήκη ωρίμανσης Σαπουνιού

 

Foto : Μικρή Νόμιμη Βιοτεχνία Σαπουνιού και Κηραλοιφών και Αρωματικών ελαίων.

Ζητήστε μια Οικονομική προσφορά - μόνο αν έχετε ήδη σχετικό ως προς την παραγωγή Καλλυντικών Κ.Α.Δ., -  με αποστολή των στοιχεία σας και το τι θέλετε να κάνετε  με ένα E-mail.

Αν είσαστε στην αρχική φάση συλλογής πληροφοριών δείτε τα σχετικά μας Σεμινάρια :

Καλλυντικά

 

Επικοινωνία 

Διαβάστηκε 3102 φορές

Back to Top